SEO Audit: täielik teenus sinu veebilehe tehniliseks analüüsiks, lehekülje kiiruse optimeerimiseks ja otsingumootorite nähtavuse suurendamiseks.
Kõik, mida vajad turunduses, on ühes kohas!
Sisukord

Tutuvustus

SEO auditi tähtsus ja selle mõju teie veebisaidi edule

Tänapäeva digitaalses maailmas, kus konkurents veebipinnal aina kasvab, on oluline mõista SEO (otsingumootori optimeerimise) auditi väärtust. SEO audit ei ole lihtsalt üks paljudest turundustööriistadest; see on põhjalik protsess, mis aitab mõista teie veebisaidi praegust seisundit otsingumootorites ja tuvastada võimalused selle parendamiseks. 

Velsio digiturunduse agentuurina oleme pühendunud oma klientide veebisaitide optimeerimisele, et tagada nende suurem nähtavus ja parem positsioneeritus otsingutulemustes. Selles artiklis käsitleme SEO auditi olulisust ja selle mõju teie veebisaidi edule.

SEO audit teenuse üldine tutvustus

SEO audit on põhjalik protsess, mille käigus hinnatakse veebilehe vastavust otsingumootorite parimatele tavadele eesmärgiga tuvastada ja parandada elemente, mis mõjutavad saidi orgaanilist järjestust otsingutulemustes. See hõlmab veebisaidi tehnilise ülesehituse, sisu kvaliteedi, kasutajakogemuse (UX), sissetulevate linkide profiili ja palju muud põhjalikku analüüsi. SEO auditi eesmärk on tuvastada probleemid, mis võivad takistada veebisaidi optimaalset järjestamist otsingumootorites, pakkudes samal ajal strateegilisi soovitusi nende probleemide lahendamiseks.

Miks on SEO audit oluline?

SEO audit on oluline mitmel põhjusel:

 1. Otsingumootorite muutuvad algoritmid: Otsingumootorid, nagu Google, uuendavad ja kohandavad pidevalt oma algoritme, et pakkuda kasutajatele kõige asjakohasemaid ja kvaliteetsemaid otsingutulemusi. SEO audit aitab tagada, et teie veebisait järgib uusimaid parimaid tavasid ja on seega paremini positsioneeritud kõrgematele kohtadele otsingutulemustes.

 2. Tehnilised probleemid: Paljud veebisaidid sisaldavad tehnilisi vigu, mis võivad negatiivselt mõjutada nende järjestust otsingumootorites. Need võivad hõlmata katkiseid linke, aeglaseid laadimisaegu, mobiilisõbralikkuse puudumist ja palju muud. SEO audit aitab tuvastada ja kõrvaldada neid tehnilisi probleeme.

 3. Sisu optimeerimine: Kvaliteetne ja asjakohane sisu on SEO jaoks ülioluline. SEO audit hindab teie veebisaidi sisu, et tagada selle asjakohasus ja optimeeritus sihtmärksõnade jaoks, mis on teie sihtrühma jaoks olulised.

 4. Kasutajakogemus (UX): Hea kasutajakogemus hoiab külastajaid kauem teie veebisaidil ja julgustab neid interakteeruma teie sisuga, mis omakorda mõjutab positiivselt teie otsingumootori järjestust. SEO audit aitab tuvastada UX-i probleeme, nagu keeruline navigeerimine või aeglane lehe laadimiskiirus, mis võivad külastajaid eemale peletada.

 5. Konkurentsieelise saavutamine: SEO audit pakub teadmisi mitte ainult teie veebisaidi seisukorrast, vaid ka teie konkurentide tugevustest ja nõrkustest. See teave võimaldab teil kohandada oma strateegiat, et eristuda konkurentidest ja parandada oma positsiooni otsingutulemustes.

Kuidas SEO audit aitab parandada veebilehe positsiooni otsingumootorites?

SEO audit aitab parandada veebilehe positsiooni otsingumootorites, tuues esile ja lahendades mitmesuguseid probleeme, mis võivad mõjutada saidi järjestust. Audit pakub tegevuskava, mis sisaldab:

 • Tehniliste vigade parandamist, nagu 404 vealehed või aeglased laadimiskiirused.
 • Sisu optimeerimist, sealhulgas märksõnade strateegiat ja sisu kvaliteedi parandamist.
 • Kasutajakogemuse parandamist, keskendudes kiirele lehe laadimisele ja intuitiivsele navigatsioonile.
 • Tagasilinkide profiili analüüsimist ja parandamist, et tagada kvaliteetsete ja asjakohaste linkide olemasolu.
 • Sotsiaalmeedia signaalide ja muude tegurite, mis võivad mõjutada saidi autoriteeti ja usaldusväärsust, hindamist.

Kokkuvõttes on SEO audit fundamentaalne samm, mis tagab, et teie veebisait on optimeeritud maksimaalse nähtavuse saavutamiseks otsingumootorites. See mitte ainult ei aita tuvastada ja lahendada olemasolevaid probleeme, vaid pakub ka strateegilisi juhiseid, kuidas tulevikus paremaid tulemusi saavutada.

Seo audit, seo alustavale ettevõttele, SEO auditi ning analüüsi tähtsus

Erinevad SEO audit tüübid:

SEO auditi protsessis on mitmeid olulisi tüüpe, mis aitavad tuvastada ja lahendada erinevaid probleeme, mõjutades veebilehe järjestust otsingumootorites. Allpool on täiendav ülevaade kõige levinumatest SEO auditi tüüpidest, lisaks eelpool mainitud tehnilisele auditile, sisu auditile ja backlinkide auditile.

Tehniline audit

Tehniline audit keskendub veebilehe tehnilisele infrastruktuurile, et tagada, et otsingumootorid saaksid lehte korrektselt indekseerida ja järjestada. See hõlmab:

 • URL-struktuuri analüüsi
 • robots.txt faili ja meta robots siltide kontrolli
 • XML sitemap’i ülevaatust
 • Lehe kiiruse testimist
 • Mobiilisõbralikkuse kontrolli

Sisu audit

Sisu audit vaatleb veebilehe sisu kvaliteeti, relevantsust ja optimeerimist, et tagada selle vastavus sihtrühma otsingupäringutele ja otsingumootorite nõuetele. See hõlmab:

 • Duplikaatsisu tuvastamist
 • Märksõnade optimeerimise analüüsi
 • Sisu kvaliteedi ja relevantsuse hindamist

Backlinkide Audit

Backlinkide audit keskendub veebilehele suunavate väliste linkide analüüsile, hinnates nende kvaliteeti ja mõju lehe autoriteedile. See protsess sisaldab:

 • Linkide kvaliteedi hindamist
 • Kahjulike linkide tuvastamist
 • Linkide mitmekesisuse analüüsi

Kasutajakogemuse (UX) audit

Kasutajakogemuse audit uurib veebilehe kasutatavust ja kujundust, et tagada positiivne kasutajakogemus, mis on oluline tegur otsingumootorite järjestuses. See hõlmab:

 • Kasutajaliidese ja navigatsiooni analüüsi
 • Lehe laadimiskiiruse hindamist
 • Kasutajasõbralikkuse testimist erinevates seadmetes

Konkurentide audit

Konkurentide audit aitab mõista teie niši konkurentsimaastikku, analüüsides teie peamiste konkurentide SEO strateegiaid. See annab ülevaate:

 • Konkurentide märksõnade kasutusest
 • Sisu strateegiatest
 • Backlinkide profiilidest

Märksõnade ja sisu audit

See audit tüüp keskendub märksõnade ja sisu lünkade tuvastamisele teie ja teie konkurentide vahel, aidates leida võimalusi uue ja asjakohase sisu loomiseks. See hõlmab:

 • Potentsiaalsete märksõnade tuvastamist, mida teie veebisait veel ei kata
 • Sisu võrdlemist konkurentidega, et tuvastada puuduvad teemad või valdkonnad

Turvalisuse audit

Turvalisuse audit keskendub veebilehe turvalisusele, tuvastades potentsiaalsed turvariskid, mis võivad mõjutada kasutajate usaldust ja lehe järjestust. See sisaldab:

 • SSL/TLS sertifikaatide kontrolli
 • Haavatavuste skaneerimist
 • Turvapoliitikate hindamist

Iga SEO auditi tüüp toob esile erinevad aspektid ja probleemid, mida tuleb veebilehe parema järjestuse ja nähtavuse saavutamiseks otsingumootorites adresseerida. Kombineerides neid auditeid, saab luua tervikliku ülevaate veebilehe praegusest seisust ja töötada välja strateegia selle parandamiseks.

Tehnilise SEO auditi komponendid

Tehniline SEO audit on üks olulisemaid samme veebilehe optimeerimisel, keskendudes lehe tehnilistele aspektidele, mis mõjutavad selle indekseerimist, ronimist ja järjestust otsingumootorites. Tehnilise auditi peamised komponendid hõlmavad järgmist:

URL-struktuur

 • Selgus ja loogilisus: URL-id peaksid olema lühikesed, loogilised ja kasutajasõbralikud, et nii kasutajad kui ka otsingumootorid saaksid sisu lihtsalt mõista.
 • Märksõnade kasutamine: URL-is märksõnade kasutamine aitab parandada lehe relevantsust teatud päringute jaoks.
 • Kanonicaliseerimine: Vältida tuleb dubleeriva sisu probleeme, märkides ära eelistatud URL-i kanonikaalse versioonina.

Robots.txt fail

 • Juhtimine otsingumootoritele: See tekstifail juhendab otsingumootorite robotid, milliseid lehti võib indekseerida ja milliseid mitte, aidates vältida ebavajalike lehtede indekseerimist.
 • Õige konfiguratsioon: Veenduda tuleb, et robots.txt ei blokeeriks olulisi lehti ega ressursse, mis peaksid olema otsingumootoritele kättesaadavad.

XML sitemap

 • Lehtede loetelu: XML sitemap on fail, mis sisaldab kõiki veebilehe olulisi lehti, tehes otsingumootoritele lihtsamaks leida ja indekseerida kogu saidi sisu.
 • Ajakohasus: Sitemap tuleb hoida ajakohastatuna, lisades uued lehed ja eemaldades vananenud või ebaolulised lehed.

Lehe kiirus

 • Laadimisaeg: Kiire lehe laadimisaeg on oluline kasutajakogemuse ja otsingumootorite järjestuse jaoks. Google kasutab lehe kiirust ühe faktorina lehe järjestamisel.
 • Optimeerimisviisid: Piltide kompressimine, lehe koodi minimeerimine ja serveri reageerimisaegade optimeerimine on vaid mõned näited, kuidas lehe kiirust parandada.

Mobiilisõbralikkus

 • Reageeriv disain: Leht peab olema kasutatav ja loetav kõikidel seadmetel, sealhulgas mobiiltelefonidel ja tahvelarvutitel. Google kasutab mobiilisõbralikkust otsingutulemuste järjestamisel olulise faktorina.
 • Google’i mobiilisõbralikkuse test: Tööriist, millega saab hinnata, kui hästi teie veebileht mobiilseadmetes töötab.

Muud tehnilised aspektid

Lisaks eelpool nimetatutele kuuluvad tehnilise SEO auditi alla ka järgmised komponendid:

 • HTTPS: Veenduda, et veebileht kasutab turvalist ühendust, mis on tähtis nii kasutajate turvalisuse kui ka otsingumootorite usalduse jaoks.
 • 404 lehed: Tuua välja ja parandada katkised lingid, mis viivad 404 vealehtedele, parandades nii kasutajakogemust kui ka saidi terviklikkust.
 • Ümbersuunamised: Optimeerida 301 ümbersuunamiste kasutamist, et tagada, et kasutajad ja otsingumootorid suunatakse õigesti vanadelt lehtedelt uutele asukohtadele.

Tehnilise SEO auditi läbiviimine tagab, et veebileht on otsingumootorite jaoks optimaalselt seadistatud, aidates parandada selle nähtavust ja järjestust otsingutulemustes.

Sisu auditi tähtsus

Sisu audit on kriitilise tähtsusega protsess, mis keskendub veebilehe sisu põhjalikule ülevaatamisele ja analüüsimisele. Selle eesmärk on tagada, et sisu oleks mitte ainult otsingumootorite jaoks optimeeritud, vaid ka kasulik ja asjakohane sihtrühma jaoks. Sisu auditi käigus tuvastatud probleemide lahendamine aitab parandada veebilehe positsiooni otsingutulemustes, suurendada liiklust ja parandada kasutajakogemust. Allpool käsitleme, kuidas sisu audit aitab tuvastada ja lahendada probleeme, mis puudutavad duplikaatsisu, märksõnade optimeerimist, sisu kvaliteeti ja relevantsust.

Duplikaatsisu

 • Probleemi tuvastamine: Duplikaatsisu tekib siis, kui samasugune või väga sarnane sisu ilmub mitmel lehel teie enda veebisaidil või internetis laiemalt. Otsingumootorid võivad sellisel juhul raskustesse sattuda, otsustamaks, milline leht on kõige asjakohasem, mis võib mõjutada teie veebilehe järjestust.
 • Lahendused: Sisu audit aitab tuvastada duplikaatsisu ja pakkuda lahendusi, nagu kanonikaalsed URL-id, mis annavad otsingumootoritele teada, milline leht on “originaal” või eelistatud versioon. Samuti võib soovitada sisu ümber kirjutada või konsolideerida, et vältida duplikaatsuse probleeme.

Märksõnade optimeerimine

 • Probleemi tuvastamine: Märksõnade ebapiisav kasutamine või nende liigne kasutamine (nn märksõnade täitmine) võib mõjutada lehe järjestust otsingutulemustes. Märksõnade optimeerimine hõlmab õigete märksõnade valimist ja nende loomulikku integreerimist sisusse.
 • Lahendused: Sisu audit aitab hinnata, kuidas märksõnu praegu kasutatakse, ja tuvastada võimalusi nende paremaks integreerimiseks, tagades samal ajal sisu loomulikkuse ja loetavuse. See võib hõlmata märksõnade uuringute tegemist, et leida asjakohased ja konkurentsivõimelised märksõnad, mida teie sisus veel ei kasutata.

Sisu kvaliteet

 • Probleemi tuvastamine: Madala kvaliteediga sisu, mis ei paku väärtust ega vasta kasutajate vajadustele, võib negatiivselt mõjutada veebilehe usaldusväärsust ja järjestust.
 • Lahendused: Sisu audit aitab tuvastada lehti, mis vajavad ümbertöötamist või täiendamist, et parandada nende kvaliteeti. See võib hõlmata uue, värskendava ja asjakohase sisu loomist, mis vastab sihtrühma otsingukavatsustele ja suurendab kasutajate kaasatust.

Sisu relevantsus

 • Probleemi tuvastamine: Sisu, mis ei ole sihtrühma jaoks asjakohane või ei vasta nende otsingukavatsustele, võib jääda märkamatuks ja mitte genereerida oodatud liiklust.
 • Lahendused: Sisu audit aitab hinnata, kas teie praegune sisu vastab sihtrühma huvidele ja vajadustele. See võib viia sisu strateegia kohandamiseni, et paremini kajastada sihtrühma otsingukavatsusi, pakkudes samal ajal kasulikku ja asjakohast teavet.

Kokkuvõttes võimaldab sisu audit mitte ainult tuvastada ja lahendada olemasolevaid probleeme teie veebilehe sisuga, vaid annab ka väärtuslikke ülevaateid, kuidas sisu strateegiat optimeerida, et parandada otsingumootori nähtavust, suurendada orgaanilist liiklust ja parandada üldist kasutajakogemust.

SEO audit teenus

Backlinkide auditi olulisus

Backlinkide audit on oluline protsess, mis aitab hinnata veebilehele suunavate välislinkide (tagasilinkide) kvaliteeti ja mõju veebilehe positsioonile otsingumootori tulemuste lehel (SERP). Tagasilinkid ehk teistelt veebilehtedelt teie lehele suunavad lingid on üks olulisemaid faktoreid otsingumootori optimeerimises (SEO), kuna need mõjutavad otsingumootorite poolt veebilehe autoriteedi ja usaldusväärsuse tajumist. Siin on üksikasjalik ülevaade backlinkide auditi olulisusest ja selle protsessist.

Tagasilinkide kvaliteedi hindamine

 • Autoriteetsete allikate tuvastamine: Backlinkide audit aitab tuvastada, kas teie veebilehele suunavad lingid pärinevad usaldusväärsetest ja autoriteetsetest allikatest. Kvaliteetsed ja asjakohased lingid autoriteetsetelt saitidelt võivad oluliselt parandada teie veebilehe järjestust otsingumootorites, kuna need näitavad, et teie sisu peetakse väärtuslikuks ja usaldusväärseks.

 • Madala kvaliteediga lingide identifitseerimine: Samuti aitab audit tuvastada madala kvaliteediga või spämmilinke, mis võivad teie veebilehele negatiivselt mõjuda. Sellised lingid võivad olla pärit kahtlastelt veebilehtedelt või olla osa ebaeetilistest SEO praktikatest, mis võivad viia Google’i karistusteni.

Lingiprofiili mitmekesisuse analüüs

 • Lingiprofiili mitmekesisuse hindamine: On oluline, et teie veebilehele suunavad tagasilinkid oleksid pärit erinevat tüüpi ja erinevatest allikatest veebilehtedelt. Backlinkide audit aitab hinnata lingiprofiili mitmekesisust, sealhulgas erinevaid domeene, mis teie lehele linke suunavad, ja lingitüüpe (nt tekstilinkid, pildilingid). Mitmekesine lingiprofiil näitab otsingumootoritele, et teie veebileht on laialdaselt tunnustatud ja asjakohane erinevate allikate jaoks.

Ankurtekstide analüüs

 • Ankurtekstide relevantsuse kontrollimine: Ankurtekstid, mida kasutatakse lingi tekstina, mängivad olulist rolli märksõnade asjakohasuse ja lingi konteksti edastamisel otsingumootoritele. Audit aitab analüüsida, kas ankurtekstid on asjakohased ja mitmekesised, aidates parandada teie veebilehe nähtavust konkreetsete märksõnade jaoks.

Kahjulike linkide eemaldamine

 • Toksiliste Linkide Eemaldamise Strateegia: Backlinkide audit annab võimaluse tuvastada ja kõrvaldada toksilised või kahjulikud lingid, mis võivad teie veebilehe mainet ja järjestust kahjustada. See hõlmab tihti Google’i disavow tööriista kasutamist, et teavitada Google’it, et te ei soovi teatud linkidega seostatud olla.
Backlinkide loomine, seo teenus, seo optimeerimine, velsio, digiturundus

SEO audit protsess

SEO audit on põhjalik protsess, mis hõlmab mitmeid samme alates eesmärkide seadmisest kuni auditi aruande koostamiseni. See protsess aitab tuvastada ja parandada veebilehe probleeme, mis võivad mõjutada selle positsiooni otsingumootorite tulemustes. Alljärgnevalt kirjeldame samm-sammult, kuidas SEO auditit tehakse.

Eesmärkide seadmine

 • Äri- ja SEO-eesmärkide määratlemine: Enne auditi alustamist on oluline selgelt määratleda, mida soovitakse saavutada. See võib hõlmata nähtavuse suurendamist kindlatel märksõnadel, orgaanilise liikluse kasvatamist või konversioonimäärade parandamist.
 • Sihtgrupi ja konkurentsianalüüs: Mõistmine, kes on teie sihtgrupp ja kes on teie peamised konkurendid, aitab suunata SEO auditi fookust.

Tehnilise SEO auditi läbiviimine

 • Veebilehe tehnilise infrastruktuuri kontrollimine: See hõlmab URL-struktuuri, robots.txt faili, XML sitemap’i, lehe kiiruse ja mobiilisõbralikkuse analüüsimist.
 • Tehniliste vigade tuvastamine: Otsitakse probleeme, mis võivad takistada veebilehe korrektset indekseerimist ja järjestamist otsingumootorites.

Sisu audit

 • Sisu kvaliteedi ja optimeerituse hindamine: Analüüsitakse, kas veebilehe sisu on asjakohane, kasutajasõbralik ja hästi optimeeritud märksõnade osas.
 • Duplikaatsisu tuvastamine ja lahendamine: Otsitakse sisu, mis kordub teie enda veebisaidil või mujal internetis, ja pakutakse välja lahendused nende probleemide kõrvaldamiseks.

Backlinkide audit

 • Sissetulevate linkide kvaliteedi hindamine: Vaadeldakse veebilehele suunavaid linke, hinnates nende autoriteeti ja asjakohasust.
 • Kahjulike linkide tuvastamine: Identifitseeritakse ja soovitatakse eemaldada või tõrjuda madala kvaliteediga või spämmilinkid.

Kasutajakogemuse (UX) hindamine

 • Lehe navigeerimise ja kasutatavuse analüüs: Kontrollitakse, kui lihtne on kasutajatel veebilehel liikuda ja soovitud teavet leida.
 • Lehe kiiruse ja mobiilisõbralikkuse testimine: Veendutakse, et veebileht laeb kiiresti ja kuvatakse korrektselt erinevatel seadmetel.

SEO auditi aruande koostamine

 • Leitud probleemide dokumenteerimine: Kõik auditi käigus tuvastatud probleemid kirjeldatakse üksikasjalikult, sealhulgas nende mõju veebilehe SEO-le.
 • Soovituste väljatöötamine: Pakutakse välja tegevuskava, mis sisaldab konkreetseid soovitusi tuvastatud probleemide lahendamiseks.

Tegevuskava rakendamine ja järelhindamine

 • SEO paranduste rakendamine: Soovituste põhjal tehakse veebilehel vajalikud muudatused.
 • Tulemuste jälgimine: Peale muudatuste tegemist jälgitakse veebilehe jõudlust, et hinnata SEO paranduste mõju.

SEO audit on järjepidev protsess, mitte ühekordne tegevus. Tulemuste parandamiseks ja veebilehe positsiooni otsingumootorites säilitamiseks või parandamiseks tuleb auditit regulaarselt korrata, võttes arvesse otsingumootorite algoritmide uuendusi ja veebilehe sisu muudatusi.

ärieesmärkidele suunatud strateegiad

Levinud probleemid, mida SEO audit võib tuvastada

Katkised lingid

 • Probleem: Lingid, mis ei suuna kasutajat sihtlehele, vaid annavad veateate (näiteks 404 vealeht). Need võivad tekkida, kui lehti eemaldatakse või nende URL-e muudetakse.
 • Mõju: Katkised lingid halvendavad kasutajakogemust ja võivad negatiivselt mõjutada veebilehe usaldusväärsust otsingumootorite silmis.

Aegunud sisu

 • Probleem: Sisu, mis on vananenud või enam ei vasta kasutajate otsingukavatsustele.
 • Mõju: Aegunud sisu võib vähendada veebilehe asjakohasust ja autoriteeti, mõjutades negatiivselt selle järjestust otsingutulemustes.

Puudulik märksõnade optimeerimine

 • Probleem: Sisu, mis ei kasuta efektiivselt märksõnu või on märksõnade täitmisega liialdatud. See tähendab, et sisu ei ole piisavalt optimeeritud otsingumootorite jaoks või on märksõnu kasutatud ebaloomulikult suures koguses.
 • Mõju: Puudulik märksõnade optimeerimine võib mõjutada lehe leitavust otsingutulemustes, samal ajal kui märksõnade täitmine võib põhjustada otsingumootorite karistusi.

Madal sisu kvaliteet

 • Probleem: Sisu, mis ei paku väärtust ega vasta kasutajate otsingupäringutele. Näiteks liiga lühikesed artiklid või sisu, mis ei kata teemat põhjalikult.
 • Mõju: Madala kvaliteediga sisu võib vähendada veebilehe autoriteeti ja usaldusväärsust, mõjutades negatiivselt selle positsiooni otsingumootorites.

Tehnilised probleemid

 • Probleem: Probleemid, nagu aeglased laadimisajad, puudulik mobiilisõbralikkus, valed HTTP staatusekoodid või valesti konfigureeritud robots.txt fail.
 • Mõju: Tehnilised probleemid võivad takistada veebilehe korrektset indekseerimist ja ronimist, samuti halvendada kasutajakogemust, mis mõlemad mõjutavad negatiivselt otsingumootori järjestust.

Ebapiisav sisulinkide strateegia

 • Probleem: Sisulinkide puudumine või nende ebaefektiivne kasutamine. Sisulinkide strateegia aitab suunata liiklust teie veebisaidi erinevatele lehtedele ja jaotada lehe autoriteeti.
 • Mõju: Ebapiisav sisulinkide strateegia võib piirata lehtede vahelist liikluse ja autoriteedi jagamist, mõjutades negatiivselt lehtede järjestust otsingutulemustes.

Puudulik kasutajakogemus (UX)

 • Probleem: Probleemid veebilehe navigeeritavuse, disaini või interaktiivsusega, mis võivad raskendada kasutajate veebilehel liikumist ja soovitud teabe leidmist.
 • Mõju: Halb kasutajakogemus võib suurendada põrkemäära ja vähendada lehevaatamiste arvu, mis omakorda mõjutab negatiivselt veebilehe positsiooni otsingutulemustes.
konkurentide analüüsi teenus

Kuidas iseseisvalt ja tasuta kontrollida oma veebilehe SEO näitajad

SEO (otsingumootori optimeerimine) on digitaalse turunduse oluline komponent. Õnneks on mitmeid tasuta tööriistu, mis aitavad teil hinnata oma veebilehe SEO seisukorda ja kiirust. Siin on mõned parimad vahendid selleks:

 1. Google Analytics: Üksikasjalik analüüs teie veebilehe liiklusest ja kasutajakäitumisest. Google Analytics

 2. Google Search Console: Tööriist teie veebilehe jõudluse jälgimiseks Google’i otsingutulemustes. Google Search Console

 3. GTmetrix: Veebilehe laadimiskiiruse ja jõudluse analüüs. GTmetrix

 4. Google PageSpeed Insights: Veebilehe kiiruse hindamine ja parandussoovitused. Google PageSpeed Insights

 5. MozBar: Brauserilaiendus kiireks SEO analüüsiks, sh domeeni ja lehe autoriteet. MozBar

 6. Ubersuggest: Märksõnaideed, SEO skoored ja sisu ideed. Ubersuggest

Kas soovite oma veebilehe nähtavust otsingumootorites parandada? Meie SEO auditi teenus aitab tuvastada ja lahendada kõik peidetud probleemid, mis takistavad teie lehe edu. Ärge jätke kasutamata võimalust suurendada orgaanilist liiklust ja edestada konkurente. Võtke kohe ühendust, et teha oma veebileht nähtavamaks ja kasutajasõbralikumaks