SEO märksõnade analüüs: täiustatud teenus sinu veebilehe nähtavuse ja orgaanilise liikluse kasvatamiseks
Kõik, mida vajad turunduses, on ühes kohas!
Sisukord

Tutuvustus

SEO märksõnade analüüs on veebilehe optimeerimise protsessi alguspunkt ja üks olulisemaid samme eduka SEO strateegia loomisel. See protsess hõlmab märksõnade ja fraaside tuvastamist, mis on teie sihtauditooriumi jaoks asjakohased ja mis aitavad suurendada teie veebilehe nähtavust otsingumootorites.

Märksõnade analüüs on protsess, kus uuritakse ja identifitseeritakse märksõnu ja fraase, mida potentsiaalsed kliendid kasutavad otsingumootorites. Selle eesmärk on leida need sõnad ja väljendid, mis toovad teie veebilehele kõige asjakohasema ja kvaliteetsema liikluse.

Miks on märksõnade analüüs SEO-s nii tähtis?

Märksõnade analüüs on SEO strateegia südameks, pakkudes olulist alust teie veebilehe optimeerimisele ja tagades, et teie sisu jõuab õige sihtrühmani. Meie turundusagentuuri pakutav märksõnade analüüsi teenus on loodud selleks, et tuua esile teie brändi digitaalses maailmas, suurendades nähtavust ja tõstes teie veebilehe positsiooni otsingumootorite tulemuste lehel.

 • Märksõnade analüüsi abil suudame tuvastada just need terminid ja fraasid, mida teie potentsiaalsed kliendid kasutavad otsingumootorites. See tähendab, et teie veebileht on nähtav inimestele, kes otsivad aktiivselt teie pakutavaid tooteid või teenuseid, suurendades kvaliteetse liikluse hulka teie veebilehel.

 • Märksõnade analüüs võimaldab meil mõista ka teie konkurentide strateegiaid ja seda, milliseid märksõnu nad oma SEO jaoks kasutavad. See teadmine aitab meil välja töötada strateegiaid, mis mitte ainult ei vasta teie sihtrühma vajadustele, vaid annavad teile ka eelise konkurentide ees.

 • Täpselt sihitud märksõnad aitavad meil luua ja optimeerida sisu, mis resoneerib teie sihtrühmaga. See tähendab, et iga blogipostitus, tootekirjeldus või veebilehe tekst on loodud selleks, et tõmmata ligi ja hoida teie sihtrühma tähelepanu, suurendades nii lehe autoriteeti kui ka konversioonimäärasid.

 • Märksõnade analüüs ei ole ühekordne ülesanne, vaid pidev protsess. Otsingumootorite algoritmid ja kasutajate otsinguharjumused muutuvad pidevalt, mistõttu on oluline teie SEO strateegiat regulaarselt kohandada. Meie pidev märksõnade analüüs tagab, et teie veebileht jääb alati asjakohaseks ja nähtavaks.

kodulehe optimeerimine

Erinevad tüübid märksõnadest

SEO strateegia väljatöötamisel on ülioluline mõista erinevaid märksõnatüüpe, mis aitavad suunata sihitud liiklust teie veebilehele. Meie digiturunduse agentuur pakub märksõnade analüüsi teenust, mis hõlmab erinevate märksõnatüüpide tuvastamist ja nende strateegilist kasutamist teie veebilehe optimeerimisel. Siin on ülevaade peamistest märksõnatüüpidest ja nende kasutusviisidest:

Pikkade sabade märksõnad (long-tail keywords)

 • Iseloomustus: Pikkade sabade märksõnad koosnevad kolmest või enamast sõnast. Need on spetsiifilisemad kui lühemad märksõnad ja tihti viitavad konkreetsemale päringule.
 • Eelised: Kuigi pikkade sabade märksõnade otsingumaht on väiksem, on nendega seotud konversioonimäär tavaliselt kõrgem. Need aitavad jõuda sihtrühmani, kes on ostuprotsessi konkreetsemas etapis.
 • Strateegia: Kasutame pikkade sabade märksõnu, et luua sihitud sisu, mis vastab täpselt teie potentsiaalsete klientide otsingupäringutele.

Lühikesed märksõnad (short-tail keywords)

 • Iseloomustus: Lühikesed märksõnad on üldisemad ja koosnevad tavaliselt ühest või kahest sõnast. Need on laiaulatuslikud ja genereerivad suurt otsingumahtu.
 • Eelised: Suur otsingumaht tähendab suuremat liiklust, kuid konkurents on samuti kõrgem, ja konversioonimäär võib olla madalam.
 • Strateegia: Kasutame lühikesi märksõnu, et suurendada teie veebilehe nähtavust ja liiklust, integreerides need oskuslikult teie veebilehe peamistesse sektsioonidesse ja pealkirjadesse.

Brändiga seotud märksõnad (branded keywords)

 • Iseloomustus: Brändiga seotud märksõnad hõlmavad teie ettevõtte nime või konkreetseid tooteid. Need on otseselt seotud teie brändiga.
 • Eelised: Need märksõnad on olulised bränditeadlikkuse suurendamiseks ja meelitavad ligi liiklust, mis on juba teie brändiga tuttav või selle vastu huvi tundnud.
 • Strateegia: Optimeerime teie veebilehte, et see oleks hästi leitav brändiga seotud märksõnade kaudu, suurendades nii brändi lojaalsust ja klientide kaasatust.

Mitteseotud märksõnad (non-branded keywords)

 • Iseloomustus: Mitteseotud märksõnad ei sisalda brändi nime ega viita otse teie toodetele. Need on üldisemad päringud, mis on seotud teie valdkonnaga.
 • Eelised: Mitteseotud märksõnad aitavad jõuda laiema sihtrühmani, kes võib olla huvitatud teie valdkonnast, kuid pole veel teie brändiga tuttav.
 • Strateegia: Kasutame mitteseotud märksõnu, et tõsta teadlikkust teie valdkonnast laiemalt, meelitades ligi uusi potentsiaalseid kliente ja suurendades teie veebilehe autoriteeti.

Märksõnade uurimise protsess

Märksõnade uurimise protsess on SEO strateegia alustala, mis aitab määratleda, milliseid sõnu ja fraase sihtrühm kasutab otsingumootorites. See protsess võimaldab ettevõtetel kohandada oma sisu, et see vastaks paremini potentsiaalsete klientide otsingukäitumisele. Meie digiturunduse agentuuris järgime põhjalikku ja metoodilist lähenemist märksõnade uurimisele, et tagada parimad tulemused teie veebilehele. Siin on ülevaade meie märksõnade uurimise protsessist:

Ärieesmärkide ja sihtgrupi mõistmine

 • Ärieesmärkide analüüs: Alustame protsessi, mõistes teie ärieesmärke ja kuidas need seostuvad teie veebilehe sisuga.
 • Sihtgrupi määratlemine: Määratleme teie sihtrühma, et mõista, kes on teie potentsiaalsed kliendid ja milliseid otsinguterminoloogiaid nad kasutavad.

Esialgsete märksõnade kogumine

 • Brainstorming: Kogume esialgse nimekirja märksõnadest, kasutades meeskonna teadmisi teie ärist ja sihtrühmast.
 • Konkurentide analüüs: Vaatleme ka teie konkurentide veebilehti, et tuvastada, milliseid märksõnu nad oma SEO strateegias kasutavad.

Märksõnade uurimistööriistade kasutamine

 • Tööriistade valik: Kasutame erinevaid märksõnade uurimise tööriistu nagu Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs jt, et laiendada märksõnade nimekirja ja saada üksikasjalikku teavet iga märksõna kohta.
 • Märksõnade analüüs: Hindame märksõnade asjakohasust, otsingumahtu ja konkurentsi taset, et valida välja kõige tõhusamad märksõnad teie SEO strateegia jaoks.

Märksõnade valik ja prioritiseerimine

 • Strateegiline valik: Valime märksõnad, mis kõige paremini vastavad teie ärieesmärkidele ja on sihtrühma jaoks asjakohased.
 • Prioritiseerimine: Järjestame valitud märksõnad nende potentsiaalse mõju põhjal teie veebilehe liiklusele ja konversioonidele, keskendudes kõigepealt kõige tulusamatele märksõnadele.

Jätkuv monitooring ja optimeerimine

 • Jälgimine: Jälgime valitud märksõnade tulemuslikkust aja jooksul, kasutades selleks SEO analüüsi tööriistu.
 • Optimeerimine: Kohandame märksõnade strateegiat vastavalt saadud andmetele, et tagada parimad võimalikud tulemused ja kohanduda muutuvate otsingutrendidega.
SEO märksõnade analüüs

Märksõnade optimeerimine veebilehel

Märksõnade optimeerimine veebilehel on kriitiline samm igas edukas SEO strateegias, mis aitab parandada teie veebilehe positsiooni otsingumootorites ja suurendada orgaanilist liiklust. See protsess hõlmab märksõnade sihipärast kasutamist teie veebilehe erinevates osades, tagades, et sisu on asjakohane ja otsingumootoritele arusaadav. Meie digiturunduse agentuur pakub järgmisi teenuseid ja nõuandeid, et optimeerida märksõnu teie veebilehel:

Pealkirjade ja meta-kirjelduste optimeerimine

 • Pealkirjad: Veenduge, et iga lehe pealkiri (HTML tag <title>) sisaldab peamist märksõna, mis on asjakohane lehe sisule. Pealkiri peaks olema lühike ja köitev, et suurendada klikkimise määra otsingutulemustes.

 • Meta-kirjeldused: Iga lehe meta-kirjeldus (HTML tag <meta name="description">) peaks samuti sisaldama peamisi märksõnu ja andma lühikese ülevaate lehe sisust. Kuigi meta-kirjeldus ei mõjuta otseselt lehe järjestust, aitab see parandada klikkimise määra, pakkudes kasutajatele selget ülevaadet lehe sisust.

Sisu optimeerimine

 • Märksõnade loomulik integreerimine: Integreerige märksõnad loomulikult ja lugemist häirimata teie veebilehe tekstidesse, blogipostitustesse ja tootekirjeldustesse. Vältige märksõnade liigset kasutamist, mis võib mõjuda negatiivselt nii kasutajakogemusele kui ka otsingumootorite reitingule.

 • Märksõnade Variatsioonide Kasutamine: Kasutage märksõnade sünonüüme ja seotud fraase, et muuta oma sisu rikkalikumaks ja vastata erinevatele otsingupäringutele.

URL-ide optimeerimine

 • Puhtad ja Loogilised URL-id: Veenduge, et teie veebilehe URL-id on puhtad, loogilised ja sisaldavad asjakohaseid märksõnu. See mitte ainult ei paranda kasutajakogemust, vaid aitab ka otsingumootoritel mõista lehe sisu.

Siselingid

 • Siselingide Strateegia: Kasutage siselinke, et suunata kasutajaid teistele asjakohastele lehtedele teie veebilehel. See mitte ainult ei paranda lehe autoriteeti ja kasutajakogemust, vaid aitab ka otsingumootoritel leida ja indekseerida teie veebilehe sisu.

Piltide optimeerimine

 • Alt-tekstid: Lisage kõigile veebilehe piltidele alt-tekstid, mis sisaldavad asjakohaseid märksõnu. See aitab otsingumootoritel mõista piltide sisu ja parandab veebilehe ligipääsetavust

Näited märksõnade analüüsi kasutamisest

 1. Väikeettevõte: Aitasime väikeettevõttel suurendada nende toodete nähtavust otsingumootorites, valides märksõnu, mis olid spetsiifilised nende nišile.
 2. E-pood: Tõstsime e-poe müüki, optimeerides tootelehtede märksõnu, mis tõi kaasa kõrgema positsiooni otsingutulemustes.
 3. Teenusepakkuja: Suurendasime teenusepakkuja veebilehe liiklust, kasutades märksõnu, mis olid kohandatud sihtrühma konkreetsete vajadustega.
 4. Blogi: Aitasime blogil saavutada kõrgemaid otsingumootorite positsioone, valides märksõnu, mis olid seotud populaarsete ja asjakohaste teemadega.
 5. Kohalik äri: Parandasime kohaliku äri veebilehe nähtavust, kasutades märksõnu, mis olid seotud kohaliku sihtrühma otsinguharjumustega.

SEO märksõnade analüüs on hädavajalik samm teie veebilehe optimeerimisel. Meie meeskond on siin, et aidata teil leida ja rakendada parimaid märksõnu, mis viivad teie veebilehe edu ja kasvu saavutamiseni. Võtke meiega ühendust juba täna, et alustada oma veebilehe optimeerimist ja näha märkimisväärseid tulemusi!

SEO teenus

Kuidas iseseisvalt ja tasuta kontrollida oma veebilehe SEO näitajad

SEO (otsingumootori optimeerimine) on digitaalse turunduse oluline komponent. Õnneks on mitmeid tasuta tööriistu, mis aitavad teil hinnata oma veebilehe SEO seisukorda ja kiirust. Siin on mõned parimad vahendid selleks:

 1. Google Analytics: Üksikasjalik analüüs teie veebilehe liiklusest ja kasutajakäitumisest. Google Analytics

 2. Google Search Console: Tööriist teie veebilehe jõudluse jälgimiseks Google’i otsingutulemustes. Google Search Console

 3. GTmetrix: Veebilehe laadimiskiiruse ja jõudluse analüüs. GTmetrix

 4. Google PageSpeed Insights: Veebilehe kiiruse hindamine ja parandussoovitused. Google PageSpeed Insights

 5. MozBar: Brauserilaiendus kiireks SEO analüüsiks, sh domeeni ja lehe autoriteet. MozBar

 6. Ubersuggest: Märksõnaideed, SEO skoored ja sisu ideed. Ubersuggest

Kas otsid võimalust suurendada oma veebilehe liiklust? Võta meiega ühendust ja avasta, kuidas meie SEO märksõnade analüüsi teenus võib viia su veebilehe uuele tasemele!